Menu Close

BA-uitbating

Ondernemen brengt risico’s met zich mee. Een kleine fout of onvoorzichtigheid kan verregaande gevolgen hebben. De verzekering BA-uitbating dekt de schade die je aan derden toebrengt. De BA-uitbating kan je een beetje vergelijken als een familiale verzekering voor jouw onderneming.

Is alle schade verzekerd?

De verzekering BA-uitbating dekt alleen schade die het gevolg is van een extracontractuele burgerlijke aansprakelijkheid. Schade als gevolg van een inbreuk op een contract is dus niet verzekerd.

Voorbeeld: een werknemer is een product aan het inladen in de auto van een klant. De werknemer merkt niet op dat het product uitsteekt en wanneer hij de koffer wilt toedoen raakt het ingelade product de achteruit van de klant zijn auto waardoor deze springt.

Natuurlijk zijn opzet, fraude of bepaalde zware fouten niet verzekerd.

Verzekerde activiteit

Bij een aansprakelijkheidsverzekering is het enorm belangrijk om het te verzekeren risico zeer gedetailleerd te omschrijven. De verzekeraar bepaalt onder andere de premie en voorwaarden op basis van de gemelde activiteit(en). Ga je plots een andere activiteit uitoefenen? Meldt dit dan zo snel mogelijk.

Voorbeeld: een schilder die ook een aantal keren per jaar dakwerken uitvoert moet beide activiteiten doorgeven. Wanneer er enkel in de polis BA-uitbating als activiteit schilderen is opgenomen, kan het zijn dat een verzekeraar zijn tussenkomst weigert als er schade is veroorzaakt tijdens dakwerken.

Wat bepaalt de premie?

De premie van een verzekering BA-uitbating hangt af van een aantal zaken. Zoals hierboven reeds aangehaald heeft de activiteit een grote impact op de premie. Daarnaast zal een verzekeraar ook rekening houden met het aantal personen dat verzekerd moet worden. Hoe meer personen er verzekerd zijn, hoe groter de kans op een schadegeval. Verder vraagt een verzekeraar ook steeds naar jouw schadeverleden. Iemand die steeds goed heeft opgelet zal een gunstigere premie krijgen dan iemand die regelmatig schade veroorzaakt.

BA-na levering

Vaak kom je op een verzekering BA-uitbating ook een dekking BA-na levering tegen. De afdeling BA-na levering dekt de schade aan derden door producten na levering of werken na hun uitvoering.
Het gebrekkig product dat de schade veroorzaakt is nooit verzekerd.
Voorbeeld: bij het plaatsen van een dakraam plaatst u een defect dakraam. Wanneer het regent komt het water door de raam en veroorzaakt waterschade. De waterschade is verzekerd maar het defecte raam niet.

Toevertrouwde goederen

Afhankelijk van het beroep is het belangrijk om steeds voldoende aandacht te schenken aan de verzekerde bedragen voor de toevertrouwde goederen. Dit zijn goederen waaraan of waarmee je werkt.

Voorbeeld: als garagist verplaats je de auto waar je net aan gewerkt hebt. Bij het verplaatsen rij je tegen de auto van een andere klant.

Weet je niet zeker of je huidige verzekering BA-uitbating voldoende is? Of ben je benieuwd wat wij voor je kunnen betekenen? Contacteer ons dan vrijblijvend. We analyseren je volledige situatie en onderwerpen je huidige verzekeringen aan een audit. Zo kan jij met een gerust hart ondernemen.

Benieuwd wat wij voor je kunnen betekenen? Vraag nu vrijblijvend een gesprek aan.

Maak een afspraak