Menu Close

Omzetverzekering

Een omzetverzekering wordt ook wel eens het gewaarborgd inkomen van een vennootschap genoemd. Als een bedrijfsleider arbeidsongeschikt is valt de omzet terug terwijl de kosten doorlopen. De omzetverzekering zorgt ervoor dat uw vennootschap niet zonder inkomen valt. 

Verzekerde rente

Met een omzetverzekering kan je tot 70% van de omzet verzekeren. Natuurlijk moet het bedrag dat je wilt verzekeren worden onderbouwd. Een verzekeraar zal daarom steeds naar de laatste resultatenrekeningen gaan kijken. 

Omdat de omzet doorheen de jaren kan stijgen, is het belangrijk om deze verzekering niet uit het oog te verliezen. Een regelmatige evaluatie van de verzekerde rente is belangrijk. Om dit gedeeltelijk op te vangen kan je kiezen voor een jaarlijkse indexering van het verzekerde bedrag. 

Welke schadevergoeding ontvang je? 

Het bedrag dat wordt uitbetaald bij een omzetverzekering hangt af van de graad van arbeidsongeschiktheid. Ben je 50% arbeidsongeschikt, dan zal de helft van het verzekerde bedrag maandelijks uitbetaald worden. Wanneer je meer dan 67% arbeidsongeschikt bent, stellen de meeste verzekeraars dit gelijk met 100% 

Let op, er is steeds een minimumdrempel van 25% die overschreden moet worden. Is jouw arbeidsongeschiktheidspercentage lager dan 25%? Dan zal een verzekeraar niets vergoeden. 

Wanneer ontvang je een schadevergoeding? 

Net als bij een verzekering gewaarborgd inkomen heeft een omzetverzekering een eigenrisicotermijn. Dit is de periode waarin de verzekeraar nog niets betaalt. Standaard staat deze verzekering op 1 maand. In functie van jouw persoonlijke situatie kan deze termijn verlengd worden. Dit zorgt voor een lagere premie. Het is belangrijk om het premievoordeel af te wegen tegenover de extra tijd die je zelf zal moeten overbruggen zonder tussenkomst van de verzekeraar.  

Is een omzetverzekering belangrijk voor een managementvennootschap? 

Een omzetverzekering is een must wanneer je met een managementvennootschap werkt. De vennootschap neemt doorgaans een hele reeks kosten voor zijn rekening en tegelijkertijd is de bedrijfsleider verantwoordelijk voor de volledige omzet. Vanuit fiscale overwegingen wordt er vaak een laag loon opgenomen uit de vennootschap. Dit beperkt op zijn beurt de vergoeding van een verzekering gewaarborgd inkomen. De omzetverzekering is hier een ideale aanvulling. 

Wil je meer weten wat een omzetverzekering voor jou kan betekenen? Maak vrijblijvend een afspraak, wij helpen je graag.