Menu Close

Beleggen in tijden van corona: van de regen in de drup of… na regen komt zonneschijn?

Bij het uitbreken van de coronapandemie werden we al snel overspoeld door doemberichten. Niet alleen wat betreft gezondheid, maar ook economisch zou de wereld hard getroffen worden en misschien maar zeer traag hernemen. 

Intussen zien we in Europa op beide vlakken tekenen van herstel. Maar betekent dat ook dat je als belegger weer wat hoop mag hebben op een mooi rendement? En hoe vergroot je je kansen daarop? En zijn er ook opportuniteiten als je een beginnende belegger bent?

Na de snelle val, nu toch tekenen van herstel

Zelfs de grootste leek die in de eerste helft van maart 2020 de Europese, Aziatische en Amerikaanse financiële koersen bekeek, wist meteen hoe laat het was. Zelfs bij de ‘bankencrisis’ van 2008 ging de daling niet zo snel. Corona zorgde dan ook voor een ongekende situatie: veel landen gingen in lockdown, waardoor ook een aanzienlijk deel van de economische activiteit stilviel.

Gelukkig zorgden die strenge gezondheidsmaatregelen, samen met sterke monetaire en fiscale interventies van overheden en centrale banken, ervoor dat de verspreiding van het COVID-19 virus afgeremd werd. In die mate zelfs dat veel Europese landen hun (quarantaine)maatregelen stilaan loslaten en hun economie stap voor stap weer opstarten. En de markten reageren positief, want de grafieken tonen (voorzichtig) stijgende lijnen.

Kan je als belegger dan weer gerust zijn?

Zo eenvoudig is het helaas zelden. Zelfs als de coronapandemie op dezelfde gunstige manier verder evolueert, is de kans groot de financiële markten pas in 2021 volledig van deze schok bekomen zullen zijn.

Bovendien is de verwachting niet voor alle activaklassen even gunstig. Voor de rentevoeten lijkt er weinig opwaarts potentieel te zijn. De risicovolle klassen, met name de aandelen en (kwaliteitsvolle) bedrijfsobligaties, zouden dan weer het meest moeten profiteren van zo’n geleidelijk herstel. Maar ook daarvoor zijn op korte termijn verdere neerwaartse bewegingen niet uit te sluiten.

Hier wil ik je meteen wijzen op de grootste valkuil voor beleggers op dit moment: laat je niet te erg leiden door de situatie vandaag, de dagelijks wisselende berichten en (vermeende) opportuniteiten.

Er is potentieel, maar verlies de risico’s niet uit het oog!

Ongeacht of wij voor jou al een beleggingsplan hadden opgestart, of jij je eerste stappen als investeerder nog moet zetten, corona betekent voor jou niet noodzakelijk dat je die plannen even in de diepvries moet stoppen.
Zoals altijd moet je aanvaarden dat je bij beleggingen een kapitaalrisico kan lopen en dat een rendement niet gegarandeerd is. Dan kunnen er ook in deze crisisperiode opportuniteiten zijn.

Ik raad je aan deze 3 stappen te volgen:

 1. Blijf bij je beleggersprofiel
  Op lange termijn is risicodragend beleggen vaak een goede keuze naar rendement toe, maar niet iedereen blijft hier even rustig bij. Ben je een eerder voorzichtige belegger, dan is het – ondanks het mogelijk beter rendementspotentieel – geen goed idee om nu te veel in te zetten op de risicovollere activaklassen, die immers ook een grotere kans op verlies inhouden. Dan is een keuze voor wat meer stabiliteit soms een betere optie.

  Ken je je beleggersprofiel nog niet? Contacteer me en ik help je graag dat te bepalen, en ik geef je meteen uitleg over de betekenis daarvan.
 2. Ga voor een passende investeringsstrategie
  Het is belangrijk om een beleggingsstrategie te kiezen die aansluit bij je verwachtingen. Zowel wat betreft rendementspotentieel als op het vlak van de acceptatie van mogelijke schommelingen in waarde.

  Eenmaal een passende strategie gekozen, kan je die eventueel verder aanvullen met thema’s met een mogelijke hoger rendementspotentieel, maar die (omwille van een grotere volatiliteit) een eerder langere beleggingshorizon vereisen en ook risico op verlies inhouden. Voorbeelden zijn de thema’s als ‘Water’ en ‘De toekomst van de mens’. Binnen het thema ‘Water’ wordt geïnvesteerd in oplossingen voor de wereldwijde schaarste aan zuiver drinkwater. Het thema ‘De toekomst van de mens’ zet de mens centraal, met een beleggingspolitiek die inzet op technologie, gezondheid, klimaat en megatrends.
 3. Tracht niet het ideale instapmoment te kiezen, maar ga voor een gespreide instap
  Het is zelfs voor de meest gerespecteerde beleggingsspecialisten zeer moeilijk om het dieptepunt van de financiële markten te bepalen. Dan is het vaak goed om het risico op het verkeerde instapmoment te spreiden.

  Bij gespreide investering koop je in een dalende markt, telkens voor hetzelfde bedrag, steeds meer deelbewijzen van een belegging. Op die manier daalt je gemiddelde aankoopkoers en creëer je extra potentieel voor de toekomst, wanneer de aankoopkoersen weer zouden stijgen. Wanneer je gespreid instapt in een stijgende markt, laat je een stuk rendement liggen ten opzichte van een niet gespreide instap. Er blijft altijd het risico op verlies, maar het potentieel is wel nog altijd groter dan wanneer je niet belegt.

Heb je naar aanleiding van dit artikel vragen over jouw beleggingsplan of geloof je als startende belegger in de potentiële opportuniteiten van deze crisis? Contacteer zeker ons kantoor voor een analyse van jouw specifieke situatie en mogelijkheden. Samen gaan we op zoek naar een oplossing die bij je past!