Menu Close

Een schenking combineren met een levenslange rente, het beste van 2 werelden?

Een schenking aan kinderen is een veelvoorkomende planningstechniek om de erfbelasting te drukken. Het is doorgaans eenvoudig en efficiënt. Er is echter één groot nadeel verbonden aan een schenking: gegeven is gegeven. Eens een schenking werd uitgevoerd kan deze niet meer teruggedraaid worden. Daarom ga je best bedachtzaam te werk. Door een schenking te combineren met een levenslange rente sla je 2 vliegen in één klap: je bespaart op de erfbelasting enerzijds en je voorziet jezelf van een levenslang inkomen anderzijds.

Levenslange rente via verzekering

In tegenstelling tot het overlijdensrisico is het risico van lang leven doorgaans minder bekend. Het is niet altijd eenvoudig om je vermogen zo te beheren dat je er zeker van bent dat er steeds voldoende inkomen zal zijn, ongeacht hoe oud je wordt. Dit vang je op met een verzekering die voorziet in een levenslange rente.

Bij een levenslange rente gaat een verzekeraar een verplichting aan om je een periodieke rente uit te betalen, ongeacht hoe oud je wordt. De rente zelf hangt af van verschillende factoren zoals je leeftijd en de gestorte premie. De premie wordt door de verzekeraar belegd en zal dienen om de rente te betalen. Zelfs wanneer de volledige premie opgebruikt zou zijn, blijft de verzekeraar verplicht tot betaling van de rente zo lang je leeft. Bij overlijden wordt er gekeken of de volledige premie werd gebruikt om de rente te betalen of dat er nog een positief saldo is. Als er een positief saldo is, wordt dit door de verzekeraar uitbetaald aan de begunstigden. 

Hoe gaat het in zijn werk?

Eerst wordt er een schenking uitgevoerd waar een last aan wordt gekoppeld. Deze last komt overeen met de gegarandeerde rente van het verzekeringscontract. 

Vervolgens wordt er een verzekering met een levenslange rente afgesloten tussen de schenker en de begiftigde. De schenker is het verzekerde hoofd en de begiftigde is zowel verzekeringsnemer als begunstigde. Er wordt overeengekomen dat de begiftigde afstand doet van zijn/haar rechten als verzekeringsnemer. Zo heeft de schenker zo veel mogelijk controle.

Tijdens de looptijd van het contract keert de verzekeraar een periodieke rente uit aan de begunstigde. Deze stort dan op zijn/haar beurt de rente door naar de schenker zoals afgesproken bij de schenking. Wanneer de schenker overlijdt keert de verzekeraar het nog niet verbruikte deel van de premie uit aan de begunstigde. Er is normaal geen erfbelasting verschuldigd op dit kapitaal.

Een voorbeeld

An is 75 jaar en heeft één dochter Julie. Aangezien An op haar leeftijd niet meer het beheer van een onroerend goed wenst te verzorgen heeft ze haar opbrengsteigendom verkocht. Dat bracht € 325.000 op. Zij wil enerzijds, om de erfbelasting te drukken, al schenken aan Julie maar wil anderzijds zelf niets te kort komen nu de maandelijkse inkomsten uit verhuur wegvallen. 

An beslist om aan Julie € 325.000 te schenken met een last onder de vorm van een rente. Daarna sluiten zij een verzekeringscontract dat een levenslange rente voorziet. Julie is verzekeringsnemer en begunstigde van het contract, An is het verzekerde hoofd. Er wordt overeen gekomen dat Julie afstand van haar rechten doet. Zo kan An de controle behouden. 

Tijdens de rest van An haar leven betaalt de verzekeraar een maandelijkse rente van € 1.040,85 aan Julie. Julie dient dit op haar beurt door te storten naar An om aan de afgesproken last te voldoen.

Bij overlijden van An wordt het kapitaal dat nog aanwezig is in het verzekeringscontract uitbetaald aan Julie. Deze uitkering is normaal gezien vrij van erfbelasting.

Op deze manier heeft An haar hele leven lang een gegarandeerd inkomen ongeacht de onderliggende waarde van het verzekeringscontract én maakt ze op een fiscaalvriendelijke manier kapitaal over naar haar dochter.

Zit je zelf in een dergelijke situatie en ben je benieuwd of dit een oplossing voor jou is? Contacteer ons vrijblijvend, we helpen je graag.