Menu Close

Erfbelasting verminderen en je kleinkinderen helpen? Dat kan met een levensverzekering.

De erfbelasting kan in Vlaanderen bijzonder hoog oplopen. Hoe groter het vermogen dat je nalaat, hoe zwaarder dit belast gaat worden. Daarom zijn mensen vaak op zoek naar manieren om de erfbelasting te drukken. Als grootouder kan je dit eenvoudig doen via een levensverzekering.

Waarom kleinkinderen bij je erfenis betrekken?

Wanneer je niets regelt zorgt het erfrecht ervoor dat jouw erfenis doorgaans bij jouw echtgeno(o)t(e) en kinderen terechtkomt. Vaak hebben deze personen ondertussen al een zekere financiële zelfstandigheid opgebouwd. Kleinkinderen daarentegen staan aan de start van hun leven. Zij willen misschien een eigen bedrijf opstarten, een woning kopen of een dure studie beginnen. Een extraatje kunnen zij dan ook goed gebruiken.

Door kleinkinderen rechtstreeks te betrekken bij een erfenis voorkom je een dubbele erfbelasting. De kleinkinderen gaan later erfbelasting betalen op het vermogen dat zij van hun ouders erven. Dit is mogelijk dus vermogen waarop je kinderen al eens erfbelasting hebben betaald.

Geen erfbelasting bij een erfdeel van € 12.500

Hoe kleiner het erfdeel dat je ontvangt, hoe lager de erfbelasting. Bij een erfdeel kleiner dan € 50.000 krijg je in rechte lijn een vermindering op de te betalen erfbelasting in Vlaanderen. Bij een erfdeel tot € 12.500 valt door deze vermindering de volledige erfbelasting weg. Dit geldt per kleinkind en per grootouder.

Voorbeeld
Jan en Marie hebben 4 kleinkinderen. Als zij per persoon en per kleinkind € 12.500 nalaten gaat er in het totaal € 100.000 naar de kleinkinderen. Op dit bedrag wordt geen erfbelasting betaald. Dit deel van het vermogen wordt dus belastingvrij overgedragen naar een andere generatie.

Een levensverzekering is het ideale instrument

Als grootouder kan je een levensverzekering afsluiten op je eigen hoofd met als begunstigde de kleinkinderen. De flexibiliteit van een levensverzekering zorgt voor heel wat voordelen:

  • Je kiest zelf de premie die je stort en hoe deze belegd wordt.
  • Verwatert de band met één van de kleinkinderen, dan kan je eenvoudig de begunstigingsclausule aanpassen en dit kleinkind buitensluiten.
  • Heb je een financiële tegenvaller? Als verzekeringsnemer kan je de levensverzekering geheel of gedeeltelijk afkopen. In tegenstelling tot een schenking ben je op deze manier het gedeelte van je vermogen nog niet kwijt.

Reservataire erfgenamen

Natuurlijk moet je met deze constructie rekening houden met de reservataire erfgenamen. Dit zijn erfgenamen die de wetgever wil beschermen. Zij hebben altijd recht op een minimumdeel van de nalatenschap. Zo hebben de kinderen en de langstlevende huwelijkspartner recht op de helft van de nalatenschap. Over de andere helft kan je vrij beschikken. Het erfdeel dat je wilt overmaken aan alle kleinkinderen samen mag dus niet groter zijn dat de helft van je nalatenschap.

Fiscale druk verlagen

Door de kleinkinderen in de nalatenschap te betrekken wordt je nalatenschap over meer personen verdeeld. Hierdoor ga je de fiscale druk op je nalatenschap verlagen. Als grootouder kan je dit zoals hierboven besproken op eenvoudige manier doen met een levensverzekering.