Menu Close

Meer vrijheid voor je verzekeringen

Vanaf 1 juni 2024 zijn er nieuwe regels van kracht in het kader van de gebundelde verkoop. De gebundelde verkoop is een welgekend fenomeen waarbij banken een korting op de rente aanbieden als je verzekeringen bij hen afneemt. Op deze manier zat je gedurende de volledige looptijd van het krediet ‘vast’ aan dezelfde verzekeraar. Gelukkig brengen de nieuwe regels hier verandering in.

Wat verandert er?

Er worden verschillende zaken aangepakt door de nieuwe regelgeving:

  • Er mag enkel een voorwaardelijke rentekorting gegeven worden voor de brandverzekering, schuldsaldoverzekering en borgtochtverzekering. Een bank mag dus géén andere verzekeringen (auto, IPT, pensioensparen…) eisen in ruil voor een korting.
  • Na één derde van de looptijd van het woonkrediet kan je de gebundelde verzekeringen opzeggen zonder verlies van de rentekorting.
  • Bij een tariefverhoging kan je de gebundelde verzekeringen opzeggen zonder verlies van de voorwaardelijke rentekorting. Dit kan zelfs voordat één derde van de looptijd van het woonkrediet is afgelopen. Let op, het moet effectief gaan om een tariefverhoging en geen indexering (bijvoorbeeld de ABEX bij de brandverzekering).

Voor welke kredieten?

De nieuwe regels gelden enkel voor nieuwe woonkredieten die vanaf 1 juni 2024 worden afgesloten. Heb je een woonkrediet van voor deze datum? Dan blijven de oude regels van kracht.

In de praktijk

De nieuwe regels hebben volgens ons vooral een invloed op de brandverzekering. Daar wordt enerzijds regelmatig een tariefverhoging doorgevoerd en anderzijds is het interessant om de verschillende spelers van de markt langs elkaar te zetten. Zo kan je zowel de premie als de voorwaarden gaan vergelijken.

De nieuwe regels zullen een mindere impact hebben op het landschap van de schuldsaldoverzekeringen. Bij het bepalen van de premie van een schuldsaldoverzekering speelt de leeftijd een grote rol. Hoe ouder je bent, hoe duurder de premie. De kans is dus eerder klein dat je na één derde van de looptijd van het woonkrediet een verzekeraar met een lagere premie vindt.

Sluit je na 1 juni 2024 een woonkrediet af, dan is ons advies het volgende:

  • Controleer jaarlijks op een tariefwijziging binnen de brandverzekering.
  • Hou in de gaten wanneer één derde van de looptijd van je woonkrediet voorbij is, dat is het ideale moment om je verzekeringen te laten vergelijken.

Hulp nodig met het vergelijken van je verzekeringen? Contacteer ons vrijblijvend, de koffie staat klaar.