Menu Close

VAPZ-premie blijft aftrekbaar bij uitstelling betaling sociale bijdragen

Eén van de maatregelen die de overheid heeft getroffen om zelfstandigen te helpen tijdens de coronacrisis is het uitstel van betaling van de sociale bijdragen. Lange tijd heeft dit voor onzekerheid gezorgd voor de aftrekbaarheid van de premie van een VAPZ. De premie die je in een VAPZ stort is namelijk pas aftrekbaar wanneer alle sociale bijdragen zijn betaald.

Geen impact op de aftrekbaarheid

Vorige week werd er eindelijk vanuit de overheid gecommuniceerd dat een uitstel van betaling van de sociale bijdragen geen impact zal hebben op de aftrekbaarheid van de VAPZ-premie. Goed nieuws dus.

Uitstel is geen afstel

Het is belangrijk om niet uit het oog te verliezen dat het niet om een kwijtschelding van de sociale bijdragen gaat. Een zelfstandige die uitstel aanvraagt zal volgend jaar zowel de bijdragen van 2020 als 2021 moeten betalen. Worden deze bijdragen volgend jaar niet betaald? Dan zal de VAPZ-premie in 2021 niet aftrekbaar zijn.

Impact IPT nog niet gekend

Naast een VAPZ hebben ook heel wat zelfstandigen een IPT. Binnen zo’n IPT mag je een kapitaal opbouwen dat samen met je wettelijk pensioen maximaal 80% is van je laatste loon. Een vermindering van je loon of tijdelijk geen loon uitkeren door de coronacrisis heeft dus een directe impact op de premie die je mag storten in een IPT. Een ander probleem is het feit dat een vennootschap de premie van een IPT maar mag aftrekken als er een maandelijkse bezoldiging wordt betaald. Wat als er een aantal maanden geen loon wordt uitbetaald? Helaas is deze problematiek tot op vandaag nog niet aangepakt.

Ben je zelfstandig en heb je nog geen VAPZ? Contacteer ons dan vrijblijvend voor meer informatie. Hier kan je alvast vinden waarom een VAPZ een must is voor iedere zelfstandige.

Stay safe!