Menu Close

Zo start je met een financieel plan voor je pensioen en betaal je minder belastingen

De meeste mensen vinden pensioen een ver van hun bed show. Toch is het belangrijk om op tijd te starten met je pensioen voor te bereiden, hoe vroeger hoe beter. Ervan uitgaan dat je wettelijke pensioen zal volstaan is niet voldoende. Dat beseft de overheid trouwens zelf ook, daarom zorgen zij voor een belastingvermindering als je zelf voor je pensioen spaart.

Hoeveel pensioen wil je en wat zijn je plannen?

Dit vormt het uitgangspunt van jouw financieel plan. Welk bedrag wil je per maand beschikbaar hebben als je op pensioen bent? Heb je ook al grote plannen voor je pensioen? Komt er eindelijk die wereldreis, die kampeerwagen of dat tweede verblijf aan zee? Daar kan je best nu al bij stilstaan. Denk je hier te laat aan? Dan wordt het niet makkelijk om jouw doelen nog te bereiken.

Wat is je wettelijke pensioen en wat bouw je op via je werk?

Op www.mypension.be kan je een raming van je wettelijke pensioen vinden. Zo heb je al een idee wat je later van de overheid iedere maand krijgt. In veel gevallen zal je hier niet vrolijk van worden en beseffen dat er werk aan de winkel is.

Verder kan je hier ook een overzicht vinden van het pensioen dat je via je beroepsactiviteit hebt opgebouwd. Zelfs een schatting van dit bedrag op jouw pensioenleeftijd is opgenomen in MyPension. Dat is makkelijk voor de berekening die we gaan maken.

Hoeveel moet je sparen voor het pensioen van je dromen?

Met een eenvoudige rekensom krijg je al snel een idee van het bedrag waar je naar toe moet werken. Je gebruikt de volgende formule:

(Gewenste maandelijks pensioen – wettelijk pensioen) x aantal maanden pensioen* = op te bouwen pensioenkapitaal

*Het is natuurlijk onmogelijk om op voorhand te weten hoeveel maanden pensioen je nodig hebt. Je kunt er best van uitgaan dat je 100 wordt zodat je zeker voldoende kapitaal opbouwt.

De uitkomst van deze formule is ongeveer het bedrag dat je nodig hebt voor je pensioen. Dit is natuurlijk een vereenvoudigde berekening die geen rekening houdt met inflatie.

Hoe kan je je pensioenkapitaal samenstellen en belasting besparen?

Je bent in loondienst

Een gedeelte van het op te bouwen pensioenkapitaal bouw je mogelijk al op via de groepsverzekering van je werkgever. Een schatting van het bedrag op einddatum kan je op MyPension vinden. Dit kapitaal alleen zal niet voldoende zijn. Daarom doe je best een beroep op het pensioensparen en het langetermijnsparen. Zowel het pensioensparen als het langetermijnsparen zijn fiscaal gezien zeer interessante oplossingen voor de opbouw van pensioenkapitaal. Je krijgt bij beide instrumenten een belastingvermindering van 30% van de gestorte premie. Haal je het vooropgestelde kapitaal nog steeds niet? Dan kan je het kapitaal aanvullen met een spaarrekening, niet-fiscale belegging, verkoop van een onroerend goed…

Tip 1

Begin eerst met pensioensparen en start pas met langetermijnsparen wanneer je het fiscale voordeel van pensioensparen volledig benut. Bij pensioensparen is er namelijk geen premietaks. Dat is dus per storting 2% extra kapitaal dat je opbouwt met pensioensparen.

Tip 2

Begin zo snel mogelijk. Hoe eerder je start met sparen hoe langer je geld belegd kan worden. De samengestelde interest, ook wel het 8e wereldwonder volgens Einstein, zorgt ervoor dat jouw kapitaal exponentieel groeit. Samengestelde rente is het rente-op-rente effect.
  – Simulatie 10 jaar pensioensparen (€ 990 per jaar) met 3% rendement per jaar: € 11.429
  – Simulatie 20 jaar pensioensparen (€ 990 per jaar) met 3% rendement per jaar: € 26.851
Zoals je kunt zien is in het tweede scenario alleen de looptijd verdubbeld. Het uiteindelijke kapitaal is meer dan verdubbeld.

Je bent zelfstandig

Als zelfstandige bouw je heel wat minder wettelijk pensioen op dan een werknemer of een ambtenaar. Het is dus belangrijk om zelf op tijd actie te ondernemen. De overheid voorziet daarom voor een zelfstandige nog een aantal extra oplossingen om op een fiscaalvriendelijke manier een aanvullend pensioenkapitaal op te bouwen.

Denk hierbij aan een Vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ), Individuele pensioentoezegging (IPT) en de Pensioenovereenkomst voor zelfstandigen (POZ). De oplossingen waar je als zelfstandige een beroep op kunt doen hangen af of je al dan niet met een vennootschap werkt.

Naast het VAPZ, de IPT of de POZ kan je als zelfstandige natuurlijk ook een beroep doen op het pensioensparen en het langetermijnsparen.

Tip 3

Als zelfstandige, al dan niet met of zonder vennootschap, begin je best met een VAPZ. Dit is fiscaal gezien veruit het interessantste product. Het fiscale voordeel kan oplopen tot meer dan 50%! Een VAPZ gaat dus ook voor op pensioensparen of langetermijnsparen.

Maatwerk

Zoals je kunt afleiden uit dit artikel komt er heel wat kijken bij het opstellen van een financieel plan voor je pensioen. Er is geen one size fits all. Jouw persoonlijke situatie en jouw toekomstplannen zijn uniek. Wij helpen je graag met het opstellen van een financieel plan dat zich vertaalt naar een concrete oplossing zodat je met een gerust gevoel de toekomst tegemoet gaat.