Menu Close

Corona en het VAPZ: update 2021

De coronacrisis duurt langer dan de meeste mensen hadden durven hopen. Een logisch gevolg hiervan is dat de tijdelijke steunmaatregelen om zelfstandigen te helpen werden verlengd. Eén van deze maatregelen is het uitstel van betaling van de sociale bijdragen. Vorig jaar zorgde deze maatregel lange tijd voor een onzekerheid over de aftrekbaarheid van de VAPZ-premie. In oktober 2020 verscheen er een bericht vanuit de overheid dat hier komaf mee maakte. Er werd helaas geen rekening gehouden met het feit dat de pandemie wel eens langer dan 2020 zou duren…

VAPZ-premie 2020 bleef aftrekbaar

De premie van een VAPZ is pas aftrekbaar als een zelfstandige in orde is met zijn sociale bijdragen. Net hier knelde vorig jaar het schoentje. Wat met de premie die werd gestort in een VAPZ en er werd een uitstel van betaling van de sociale bijdragen aangevraagd? Gelukkig werd er beslist dat de premie die gestort werd in 2020 aftrekbaar bleef. De uitgestelde sociale bijdragen zouden dan in 2021 moeten worden ingehaald. Meer info kan je in ons nieuwsbericht van vorig jaar vinden.

Wat met VAPZ-premie in 2021?

Door het aanhouden van de coronacrisis hebben heel wat zelfstandigen ook in 2021 uitstel van de betaling van sociale bijdragen moeten aanvragen of is het onmogelijk voor hen om de bijdragen van 2020 in te halen. Opnieuw rees dezelfde vraag als vorig jaar: wat met de fiscale aftrekbaarheid van de VAPZ-premie in deze gevallen?

Afbetalingsplan sociale bijdragen 2020

Wanneer het niet mogelijk is om de uitgestelde sociale bijdragen van 2020 in 2021 te betalen kan er bij de sociale verzekeringskas een afbetalingsplan worden aangevraagd. Dit afbetalingsplan kan maximaal 12 maanden lopen. Als er zo’n afbetalingsplan aanwezig is en wordt gevolgd blijft de premie die in 2021 in een VAPZ wordt gestort aftrekbaar.

Uitstel sociale bijdragen 2021

Als een zelfstandige uitstel voor betaling van de sociale bijdragen van de eerste 2 kwartalen van 2021 heeft aangevraagd, blijft de premie van een VAPZ in 2021 aftrekbaar. De uitgestelde bijdragen van het eerste kwartaal zullen betaald moeten worden voor 31/03/2022 en deze van het tweede kwartaal voor 31/06/2022.

Wat brengt de toekomst?

Zoals het er nu naar uitziet zal de VAPZ-premie die in 2022 wordt gestort enkel aftrekbaar zijn als er aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • Het afbetalingsplan van de sociale bijdragen van 2020 werd volledig betaald.
  • Sociale bijdragen van 2021 waarvoor een uitstel werd bekomen tot 2022 werden volledig betaald.
  • Sociale bijdragen voor 2022 werden volledig betaald.

De volledig circulaire kan je hier vinden.

Ben je zelfstandig en heb je nog geen VAPZ? Contacteer ons dan vrijblijvend voor meer informatie. Hier kan je alvast vinden waarom een VAPZ een must is voor iedere zelfstandige.